POLITIETS PSYKIATRIOPPDRAG HAR ØKT MED 638 PROSENT PÅ 11 ÅR

I 2020 hadde Politiet 47.999 utrykninger til psykisk syke mennesker i Norge. Hele 2599 av oppdragene var bevæpnet. Samtidig legges det ned en masse psykiatriplasser over hele landet.

Bare fra 2016 til 2020 har antallet politioppdrag som er knyttet til psykiatri og bistand til helsevesenet økt med cirka 47 prosent. I tillegg viser analyser at en betydelig andel av anmeldte drap og drapsforsøk siden 2016 er begått av personer hvor det er symptomer på eller mistanke om psykisk sykdom hos gjerningspersonen. Det skriver Politiforum.no

Det er i seg selv svært urovekkende, men går man tilbake og sammenligner med 2009 blir det virkelig ille.

Økning på 638 prosent på 11 år

I 2009 hadde politiet 6.500 psykiatrioppdrag i Norge og allerede da var politiet lei av å måtte påta seg disse oppdragene. Tallet var det høyeste på flere år. Politiet sier at dette er ikke en politioppgave og ressursbruken går ut over andre typer oppdrag. Bergen og Stavanger har egen psykiatrisk ambulanse med personale som er trent for å ta seg av mentalt syke mennesker.

Det var i 2009…

Frem til 2020 har antallet på politiets psykiatrioppdrag økt til hele 47.999 oppdrag. Det er en økning på 638 prosent. Hele 2599 av disse oppdragene ble regnet som så farlige at politiet måtte bevæpnet seg. Og det vil sannsynligvis fortsette å øke i urovekkende tempo

Lite tegn til bedring

I følge en artikkel i Dagens medisin er antallet døgnplasser i psykiatrien blitt redusert fra over 8000 i 1990 til cirka 3300 i dag. Dette er uten tvil en medvirkende årsak til at mange pasienter ikke får riktig hjelp.

Helt tyst er det også rundt planen om å legge ned nesten alt som er igjen av spesialsykehus for psykisk helsevern. Blakstad, Dikemark, Gaustad, Reinsvoll og Sanderud er alle planlagt nedlagt. Hvis de rådende planer for Oslo, Drammen, Stavanger, Innlandet og Nordmøre realiseres, vil kapasitetsproblemene i Norge dramatisk forverres.

Livsfarlige mennesker slippes rett ut på gata

De senere årene har jeg reagert på at livsfarlige mennesker og «knivdesperadoer» slippes rett ut på gata etter avhør, eller etter kort tid. Det kan skyldes kapasitetsmangel hos politi og psykiatri. Man har kanskje ingen plass til dem?

I 2019 ble en mann knivstukket utenfor et kjøpesenter i Sandnes. Gjerningsmannen ble pågrepet og siktet for grov kroppskade, men ble løslatt etter avhør. Politiet mener at det ikke var noen relasjon mellom mennene og sier at de ikke fant noe grunnlag for å fengsle gjerningsmannen. For vanlige mennesker er dette svært vanskelig å forstå. En person som stikker en fremmed person med kniv utenfor et kjøpesenter må anses som psykisk ustabil – og livsfarlig.

Mange som siktes for grove drap blir dømt til tvunget psykisk helsevern og slippes ut igjen etter kort tid. I følge Aftenposten resulterer dette ofte i 21 dager med innleggelse og så kan man slippes rett ut på gaten. Ofte ser vi at disse personene er like farlige og dreper på nytt.

Mannen som ble skutt og drept av politiet på Bislett nylig er et godt eksempel på det. Mannen skal ha forsøkt å angripe folk i Thereses gate på Bislett med kniv. Han var ute på kortvarig permisjon som startet ett døgn før dramaet. Også sommeren 2019 angrep han flere personer med kniv på åpen gate i Oslo sentrum. I desember 2020 ble han dømt til tvunget psykisk helsevern, men hadde likevel fri adgang til å forlate psykiatrisk institusjon på dagtid. Han fikk også permisjon flere ganger. Et offer som ble knivstukket ni ganger sier til Dagbladet at han er sjokkert over at den avdøde mannen nå var ute.

Men til syvende og sist er dette et økende problem som politikerne har ansvar for. Da er det uforståelig at psykiatrien bygges ned mens antall mennesker i landet har økt med ca en million de siste 25 år og at antall psykisk syke øker kraftig. Vi har også fått svært mange personer til landet med store psykiske traumer fra krigsherjede land. De trenger omfattende hjelp men overlates ofte til seg selv.

Det kan synes som om det er kapasitetsmangel over hele linja, og kanskje er det kapasitetsmangel på Stortinget også? Dette er i hvert fall urovekkende uholdbart.

Vis Mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Back to top button