NY HARVARD STUDIE ANTYDER AT VAKSINERTE SMITTER MER ENN UVAKSINERTE.

En nylig publisert Harvard studie ser på smitte og vaksinasjon i 68 land og 2947 fylker i USA 30. september 2021. Funnene antyder blant annet at folk som er vaksinerte mot Korona smitter mer enn uvaksinerte. Studien viser også en rekke andre urovekkende funn.

Harvard studien viser at trendlinjen i land med en høyere prosentandel av befolkningen som er fullt vaksinert har høyere tilfeller av covid-19 per 1 million mennesker. Spesielt har Israel med over 60 % av befolkningen deres fullvaksinert de høyeste COVID-19-tilfellene per 1 million mennesker i løpet av de siste 7 dagene.

Mangelen på en meningsfull assosiasjon mellom prosentandelen fullvaksinert befolkning og nye tilfeller av covid-19 er ytterligere eksemplifisert, for eksempel ved sammenligning av Island og Portugal. Begge land har over 75 % av befolkningen fullvaksinert og har flere COVID-19-tilfeller per 1 million mennesker enn land som Vietnam og Sør-Afrika som har rundt 10 % av befolkningen fullvaksinert.

Også for de amerikanske fylkene ser det ikke ut til å være noen signifikant signaler om at COVID-19-tilfeller avtar med høyere prosentandeler av befolkningen fullt vaksinert

Av de fem beste fylkene med den høyeste prosentandelen av befolkningen som er fullt vaksinert (99,9–84,3%), identifiserer CDC fire av dem som «High Transmission counties» .

Chattahoochee (Georgia), McKinley (New Mexico) og Arecibo (Puerto Rico) er fylker hvor over 90 % av befolkningen fullvaksinert, og alle tre er klassifisert med «Høy smitte», i motsetning til de 57 fylkene som har blitt klassifisert som «low transmission counties» av CDC, 26,3 % og hvor prosentandelen av befolkningen som er fullvaksinert er under 20 %.

Det å å kun stole på vaksinasjon som en primær strategi for å dempe COVID-19 og dens negative konsekvenser må undersøkes på nytt, spesielt med tanke på Delta varianten og sannsynligheten for fremtidige varianter.

Andre farmakologiske og ikke-farmakologiske intervensjoner kan trenge på plass sammen med økende vaksinasjonsrater. En slik kurskorreksjon, spesielt med hensyn til den politiske narrativet, blir viktig med nye vitenskapelige bevis på effektiviteten til vaksinene i den virkelige verden.

For eksempel viser en rapport fra helsedepartementet i Israel at effektiviteten av 2 doser med Pfizer-vaksinen for å forhindre COVID-19-infeksjon ble rapportert å være 39 %, noe som er vesentlig lavere enn forsøkseffekten som var på 96 %.

Det viser seg også at immunitet avledet fra Pfizer-vaksinen kanskje ikke er like sterk som immunitet oppnådd ved å ha gjennomgått en COVID-19 sykdom.

Det er også rapportert en betydelig nedgang i immunitet fra mRNA-vaksiner 6 måneder etter immunisering.

Selv om vaksinasjoner skal gi beskyttelse til individer mot alvorlig sykehusinnleggelse og død, rapporterte CDC en økning fra 0,01 til 9 % og 0 til 15,1 % (mellom januar til mai 2021) i frekvensen av henholdsvis sykehusinnleggelser og dødsfall blant de fullt vaksinerte.

Forskerne legger til at selv om det bør gjøres en innsats for å oppmuntre befolkningen til å vaksinere seg, bør det gjøres med ydmykhet og respekt. Det å stigmatiserende befolkninger kan gjøre mer skade enn nytte.

Det er viktig at andre ikke-farmakologiske forebyggingstiltak (f.eks. viktigheten av grunnleggende folkehelsehygiene med hensyn til å opprettholde trygg avstand eller håndvask, fremme hyppigere og billigere former for testing) må fornyes for å finne balansen mellom å lære å leve med COVID-19.

(Dette er utdrag oversatt fra engelsk så oversettingsfeil kan forekomme. Les hele studien på engelsk her)

Vis Mer

Relaterte artikler

Kommentarer

 1. Hvor smittsomet eller farlig er egentlig dette viruset?

  På to fulle år har 7,5 prosent av befolkningen blitt smittet av korona.
  1304 mennesker er døde av eller med Koronaviruset.

  Under en vanlig influensasesong som varer ca 6 måneder vil ca 10 prosent av befolkningen smittes av influensa. I en slik sesong ligger estimerte dødstall på ca 900 personer og på to år vil det bety over 1800 dødsfall.

  I influensasesongen 2017/18 døde 1400 på ca 6 måneder uten at det skapte noen panikk.

  1. Det er ikke godt å si Alfred. Det er så mange stemmer og studier som sier forskjellige ting

   Norges største problem er faktisk manglende kapasitet i helsevesenet. På tross av pandemien har den ikke økt. Vi har samme lave beredskap i dag som for to år siden, og UiO-professor og jurist, Hans Petter Graver, sier at hele befolkningen nå må ta konsekvensene av politikernes unnlatelsessynder.

   Regningen for nedstengning og tiltak kan koste samfunnet 330 milliarder og vi ville kanskje fått mye helsevesen for slike summer?

   Allerede i 2014 bestemte politikerne at ville det vært behov for en beredskap på minst 15.000 samtidige innleggelser og norske sykehus måtte kunne takle mellom 1.400 og 2.800 intensivpasienter. I dag kneler sykehusene når antall intensivpasienter går over 100.

   Det er helsedirektoratet som er ansvarlig for å gjennomføre det politikerne har bestemt, men lite er gjort.

   Medisinprofessor Svein Erik Gisvold sier til Dag og Tid at vi nesten ikke har ledige sykehussenger til vanlig og at operasjoner regelmessig ble utsatt også før korona.

   På tross av en befolkningsøkning på nær en million har man redusert antall sykehussenger fra 14.396 senger i 1996 til 11.100 senger i 2019. Samtidig har man ventet en eldrebølge som betyr flere eldre, syke og pleietrengende.

   Det er ikke godt å forstå den «logikken», men det gjør det kanskje lettere å forstå hvorfor det er så sterkt fokus på uvaksinerte… Selv har jeg nylig fått tilbud om tredje vaksinedose, men er avventende. Jeg er ikke så redd for sykdom selv da jeg ikke har hatt hverken forkjølelse eller influensa på nesten 20 år, uten vaksine. Jeg liker ikke å tukle med et allerede sterkt immunforsvar, for ufarlig er det ikke.

   Legemiddelverket har mottatt 40 068 meldinger om mistenkte bivirkninger. Per. 4. ​januar har legemiddelverket behandlet 2745 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser, og det er meldt om dødsfall, hjertebetennelser, blodpropp og mye annet som følge av vaksinering, – og det spørs også om vaksinen faktisk hindrer smitte.

   Professor Elling Ulvestad ved Pandemisenteret i Bergen mener at vaksinen ikke er egnet til å hindre smitte. Det er ikke veldig stor forskjell på smittsomhet blant ikke-vaksinerte og vaksinerte.

   British Medical Journal: Fullvaksinerte målte like høye virusnivå i delta-perioden, som uvaksinerte

   Og det finnes de som hevder motsatt, så det er som sagt ikke godt å si hvor farlig dette er. Over 90 prosent blir jo ikke smittet og av de som blir smittet blir de færreste alvorlig syke. I Norge utgjør antall døde 0.03 % av befolkningen og 0.30 % av de smittede. Jeg hadde vært bekymret om det var snakk om 5-10 prosent

 2. Vi har aldri vært mer vaksinert og vi har aldri hatt mer covid-19

  Det som er rart er at det er 4 milliarder fullvaksinerte i verden men koronaen øker som aldri før. Da skulle man tro at det var i de fattige uvaksinerte landene økningen var størst, men nei, det er i de landene som har 70 – 80 og 90 prosent vaksinedekning smitten øker markant.

  Kanskje den oppsiktsvekkende Harvardstudien har noe for seg?

  daglige nye covid 19 tilfeller

 3. Ny smitterekord i Norge
  I Norge er 89, 8 prosent av den voksne befolkningen over 18 år vaksinert med to doser (FHI 14. jan) Det siste døgnet er det satt ny smitterekord. Det ble registrert 12.360 koronasmittede i Norge. Det er 6200 flere enn samme dag i forrige uke.

  Nytt oppdatert kart over nye smittetilfeller. (åpne bilde i ny fane for større bilde)
  Smitteøkning 14 jan

  Danmark ligger svært høyt og har en andel full-vaksinerte på over 80 prosent. Frankrike ligger i toppen. Ca 10 prosent er uvaksinert og 74,4 prosent er full-vaksinert. I Australia er 77,5 prosent full-vaksinert. På Island er 83 prosent full-vaksinert. I Italia er 75 prosent av befolkningen full-vaksinert. I Spania er 81,6 prosent full-vaksinert.

  I nedre sjiktet finner vi Pakistan hvor 33,8 prosent av befolkningen er full-vaksinert. I India er 46,5 prosent full-vaksinerte. Afrika ligger nest nederst i denne tabellen. Bare 9,6 prosent av Afrikas nærmere 1,2 milliarder innbyggere var full-vaksinert ved årsskiftet.

  Tallene her gir ikke et fullkomment bilde. Dette gjelder et utvalg av land, men det gir sannsynligvis en god indikasjon på at det er høy smittespredning i land med høy vaksinedekning. Vaksinedekningen viser andel i befolkningen, og da er sannsynligvis unge under 18 med. Regner man andel av den voksne befolkning vil sannsynligvis vaksinedekningen være høyere. Det er heller ikke samme testkapasitet i fattige land, men man kan sikkert estimere utfra der man har bedre kapasitet.

 4. Tilbaketråkk: - UKEAVISA

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back to top button