NEI, NORGE HAR IKKE FLEST KLIMASKEPTIKERE

Norge skiller seg ut som landet med flest klimaskeptikere i følge en EU studie. Oppsiktsvekkende mener professor og postdoktor, men stemmer tallene?

Hver fjerde nordmann tror ikke at menneskelig aktivitet påvirker klimaendringer, viser en ny studie. Over 12.000 mennesker deltok i undersøkelsen. Den ble gjort i Norge, Irland, Italia, Polen, Tyskland og Storbritannia.

Det er oppsiktsvekkende at Norge skiller seg ut som landet med flest klimaskeptikere i, sier professor Cathrine Holst og postdoktor Torbjørn Gundersen.

Men to mer omfattende nyere studier viser at EU undersøkelsen professor Holst og postdoktor Gundersen legger til grunn er lite troverdig. De andre studiene viser at Nordmenn kanskje har en lavere andel klimaskeptikere enn disse landene.

EU undersøkelsen

I Norge svarte 61 prosent at de tror mennesker påvirker klimaendringer og 15 prosent at de ikke vet, og det må vel bety at 24 prosent ikke tror at klimaendringer er menneskeskapte?

Da blir tallene slik;

  • 61 prosent sier at de tror mennesker påvirker klimaendringer
  • 24 prosent tror ikke på menneskeskapte klimaendringer
  • 15 prosent vet ikke

Men skal vi tro på dette?

NRK undersøkelsen

I følge en undersøkelse NRK selv har gjort, og hvor man kan stemme i selve artikkelen, har over 12000 nordmenn svart. Der kommer det frem at hele 69 prosent tror at klimaendringene er menneskeskapt, mens 23 prosent mener at det ikke er menneskeskapt, og kun 5 prosent at de ikke vet.

Hos NRK ser det slik ut;

  • 69 prosent sier at de tror mennesker påvirker klimaendringer
  • 23 prosent tror ikke på menneskeskapte klimaendringer
  • 5 prosent vet ikke

Det er en ganske stor forskjell og NRK sin undersøkelse omfatter adskillig flere nordmenn og har derfor mye større troverdighet.

More in Common undersøkelsen

En annen nylig Europeisk undersøkelse viser at en fjerdedel av unge europeere ikke tror på menneskedrevne klimaendringer.

More in Common intervjuet mer enn 26 000 voksne over hele Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen og Spania for en rapport om holdninger til klimaendringer.

  • 68 prosent at de tror mennesker påvirker klimaendringer
  • 25 prosent tror ikke på menneskeskapte klimaendringer
  • 8 prosent vet ikke

Det må legges til her at 3 prosent svarer at klimaendringer ikke skjer, så jeg la de til de som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Det er forskjell på hvordan man stiller spørsmålene. (Se figur 2 i rapporten)

Det viser at EU studien artikkelen til NRK bygges på ikke er troverdig og at konklusjonene til professor Cathrine Holst og postdoktor Torbjørn Gundersen blir feil.

Nordmenn er ikke mer klimaskeptikere enn andre Europeiske land. Vi ligger faktisk lavere med 23 prosent, mot 24-25 prosent for øvrige Europa.

Vis Mer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Back to top button