LAVTLØNTE DROPPER TANNLEGEN

Tannlege – Foto Pixabay

Ifølge en SSB-rapport dropper mange lavtlønnede å gå til tannlegen fordi de ikke har råd, selv om de har et behov for tannbehandling. Det er store forskjeller mellom de og resten av befolkninga.

De siste 20-30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Likevel er dårlig tannhelse fortsatt et betydelig helseproblem i Norge.

Den generelle positive utviklinga dei siste tiåra har ikkje kome alle til gode. Personar med låg utdanning og låg inntekt har dårlegare eigenvurdert tannhelse, går sjeldnare til tannlege, og har eit større udekt behov for tannlegetenester enn resten av befolkninga.

I perioden 2010–2016 har delen med udekt behov blant personer utenfor lavinntektsgruppa gått ned, mens det har vært nokså uendret blant personer med lav inntekt.

Det er forskjell i delen med udekt behov for tannlegetjenester i 2016 mellom de med lav inntekt og resten av befolkninga, og forskjellen har økt over tid fra 2010.

Norge er det rikeste landet i Norden, men også det med dårligst finansiering av tannhelse-tjenester. Alle over 20 år må som hovedregel finansiere tannbehandling selv, noe som kan koste ti-tusener av kroner.

I både Danmark og Sverige finnes det ordninger der man refunderer en andel av tann-behandlingen. Finland er vinneren hvor hele befolkningen er dekket av den offentlige tannhelse-tjenesten mot en egenandel.

På Stortinget er det bare SV som har programfestet at de ønsker et maks tak på egenandelen etter modell av helsevesenet.

Økonomi er den klart viktigste årsaka til at voksne ikke går til tannlege trass behov. Blant personer med lav inntekt og udekt behov synes 81 prosent at det er for dyrt å gå til tannlege.

  • Hos Tannlege Tidende kan du se hva de forskjellige politiske partiene mener om tannhelsen i Norge
  • Hos forbrukerrådet.no kan du se hva tannlegen koster og sammenligne tannlegepriser.

 

Vis Mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back to top button