KRONA STUPER MOT DOLLAR – gir kraftig økning i oljefondet

KRONA STUPER MOT DOLLAR – gir kraftig økning i oljefondet. Foto Pixabay

Fra Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd den 16. Oktober 2013, er krona svekket med 54.45 prosent mot dollar og 25.48 prosent mot Euro. Det gir en kraftig økning i Oljefondet, men er den da reell?

Det er en kraftig svekkelse av krona, og spesielt nordmenn i utlandet merker dette godt. Priser på varer innlands har også økt merkbart da vi importerer mye fra utlandet

I Oktober 2013 var dollarkursen på 5.95, mot 5,55 i Januar samme år. Eurokursen var på 8.12 i Oktober mot 7.37 i Januar samme år. I Oktober 2019 har Dollaren økt til 9,19 og Euroen til 10,19.

Pensjonister bosatt i Spania har mistet 30 prosent av sin kjøpekraft og formue siden Januar 2013.

Oljefondet doblet siden 2013

I dag har oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland passert 10.000 milliarder. Det er en dobling siden 2013, men hvor mye av økningen er reell når Oljefondet i hovedsak er plassert i Dollar og Euro?

Oljefondet passerte 4 000 milliarder kroner i februar 2013. Da var Dollarkursen 5.5578 mot den norske krona. Idag er Dollarkursen 9,19. Det utgjør en økning på 65.59 prosent. Mot Euro er krona svekket med 48 prosent i samme tidsrom.

I følge Blomberg utgjør den årlige avkastningen på oljefondet ca 200 milliarder i året. Det blir 1200 milliarder av de 6000 milliardene fondet har økt med siden Februar 2013.

Fondets verdi påvirkes ikke bare av utviklingen i aksje- og obligasjonsmarkedene, men også av verdien på kronen mot spesielt dollar men også euro. Det betyr at en styrking av kronen eller svekkelse av dollar og euro umiddelbart vil senke fondets verdi.

Det er forøvrig mange faktorer som påvirker oljefondet. Hvor mye setter foreksempel staten inn i oljefondet årlig i form av oljeinntekter og annet? Og hva med økningen i oljefondets aksjeandel fra 62,5 til 70 prosent? I 2008 var aksjeandelen på 50 prosent.

Oljefondets inntekter

Fondet får inntekter fra tre kilder: Avkastningen av fondets formue, inntekter fra olje- og gassvirksomheten og finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten.

Med handlingsregelen i 2001 ble politikken lagt om, slik at oljeinntektene i sin helhet nå avsettes til oljefondet.

I 2017 var eksportinntektene fra olje og gass på vel 400 milliarder kroner, og dette beløpet påvirkes både av oljeprisen (i dollar) og kronekursen. Synker krona i verdi i forhold til andre valutaer, øker altså tilsynelatende eksportinntektene målt i kroner.

Det betyr at oljefondet tilføres flere hundre milliarder i året fra blant annet olje og gassvirksomheten vår.

Da gjenstår to store spørsmål: Hvor mye ville oljefondet være verdt om dollarkursen falt tilbake til 5,55, og hvor mye rene penger er tilført fondet siden februar 2013?

(Gjengitt med tillatelse av nettmagasinet.no)

Vis Mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Back to top button