FOR MANGE STRØMLEVERANDØRER KOSTER 2,6 MILLIARDER EKSTRA

Ny rapport viser at strømkundene kan spare 2,6 milliarder ved å redusere antall strømleverandører fra 106 til 68, men trenger vi hele 68 selskap?

Mange har spurt om hvorfor det trengs hele 106 forskjellige strømselskap til for å selge strøm til det norske folket. Nå viser en rapport fra Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) at ved å redusere antall strømleverandører fra 106 til 68 kan kan strømregningen til nordmenn bli 2,6 milliarder mindre i året.

Rapporten viser at færre strømselskap vil føre til reduserte administrasjons-, innkjøps- og systemkostnader, noe som vil komme kundene til gode.

Les også: Forbrukerrådet har avdekket omfattende prisjuks hos 29 strømselskaper

Allerede i 2019 I et brev til Olje- og energidepartementet i 2019 skrev BKK at sammenslåing kan redusere kostnadene ved innkjøp av materiell med inntil 40 prosent.

I følge NRK viser tidligere sammenslåinger at det har blitt billigere for strømkundene. Da Tysnes Kraftlag slo seg sammen med BKK i 2019 ble nettleia redusert med 40 prosent.

Trenger vi alle disse strømleverandørene?

En redusering fra 106 strømselskap til 68 kan sikkert gjøre strømmen billigere for forbrukerne, men hvorfor ikke fjerne alle? Disse selskapene er et unødvendig ledd i distribusjonen av strøm på det norske markedet.

De har jo ingen praktisk funksjon annet enn å sende ut strømregninger og skaper en kompleks strømjungel for forbrukere på søken etter rimelig elektrisitet. Disse selskapene tilbyr et mangfold av forvirrende avtaler som spotpris, timespot, fastpris, variabel pris, og flere andre varianter.

Det norske kraftsystemet består av kraftprodusenter, nettselskaper og strømleverandører, en treenighet de fleste forbrukere tar for gitt som en nødvendighet for å få elektrisitet i stikkontaktene. Flere fagpersoner i bransjen mener imidlertid at systemets organisering er ineffektivt, og at det årlig koster norske forbrukere flere milliarder kroner i angivelig unødvendig prispåslag.

Den komplekse strømjungelen

Norske husstander kan i dag velge mellom å kjøpe kraft fra nesten 100 forskjellige strømleverandører som alle tilbyr et mangfold av avtaler. Spotpris, timespot, fastpris, variabel pris, og andre varianter skaper en kompleks strømjungel og forvirrer forbrukere på søken etter billig elektrisitet.

Ketil Kvaale, administrerende direktør i Vest-Telemark Kraftlag AS, som driver både med kraftproduksjon, nettleie og strømleveranse – og argumenterer for at disse selskapene er et unødvendig ledd i distribusjonen av strøm på det norske markedet. Dette leddet, og de påfølgende pris-påslagene, koster norske kunder 5 milliarder kroner pr. år – inklusive moms.

Det er ingen faktisk verdiskapning i sluttbrukermarkedet – de fakturerer for en vare som uansett blir levert av nettselskapene. Påslagene har til formål å dekke administrative kostnader og markedsføring for selskapene, i tillegg til årlige overskudd. Strømselskapene har ingen faktisk funksjon, utenom å sende ut regninger. De utallige forskjellige strømavtalene bidrar bare til å forvirre kundene. Det er ikke rart at strømleverandørene er klagetoppen hos Forbrukerrådet, mener Kvaale.

Her sørger kommunen for billig strøm til innbyggerne

Mens strømprisen er rekordhøy i Sør-Norge, kan folk i Tokke sove godt om natten. De betaler aldri mer enn 37 øre for strømmen…

Energiloven § 1-2. skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

Det kan synes som om at politikerne har glemt dette, og at de er ansatt av folket for å forvalte ressursene våre på best mulig måte for det norske folk.

Vis Mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back to top button