50 MILLIONER DØDE AV SULT OG ANDRE SMITTSOMME SYKDOMMER UNDER PANDEMIEN

Mens pandemien har pågått har 23 millioner mennesker dødd av sult og 26 millioner har dødd av andre smittsomme sykdommer. Det får liten eller ingen omtale.

NRK har brukt så godt som hver eneste nyhetssending i to år til å oppdatere oss om smittetall og annet relatert stoff rundt korona. På to år har nesten 5.5 millioner dødd av korona i verden og rundt 1300 i Norge. På en normal influensasesong dør det rundt 900 mennesker i Norge på de seks måneder en influensasesong varer. I influensasesongen 2017/18 døde det hele 1400 på ca seks måneder og det fikk knapt mediedekning.

Til sammenligning døde det nær 50 millioner mennesker av sult og andre smittsomme sykdommer i den tiden pandemien har vart. Det får liten eller ingen oppmerksomhet.

De fleste av disse menneskene kunne vært reddet for en brøkdel av summene Korona tiltakene har kostet, – og hvordan ville det ha sett ut i dag om det fikk den samme mediaoppmerksomheten?

Nedstengning og tiltak til ufattelige kostnader

Bare under det første året av pandemien ble det brukt over 500.000 milliarder kroner på nedstengning og andre koronatiltak i verden.

USA alene bevilget over 50.000 milliarder. I mars 2020 garanterte G20 landene for 54.000 milliarder i koronastøtte til fattige land. I tillegg har vi de enorme beløpene fra EU, Russland, Kina, Afrika, Midtøsten, Sør Amerika og Canada.

I EU er det bevilget enorme beløp igjennom fjoråret og bare i desember 2020 ble det i tillegg vedtatt en ny pakke på 19.000 milliarder, men også medlemslandene har egne pakker. For Tyskland finner jeg bevilgninger for over 20.000 milliarder.

Næringslivet taper ufattelig og titusener av bedrifter går konkurs. IMF gikk tidlig i år ut med beregninger som viste at Pandemien vil koste næringslivet 189.000 milliarder bare i produksjonstap, og SSB estimerer at skolestengningen i Norge vil koste 1,7 milliarder pr dag, og det er mye mye mer.

Og mens rike land setter tredje vaksinedose, venter mange fattige land på sin første. Skjevfordelingen kan i verste fall føre til en dobbelt-pandemi, advarer WHO. Kan Omikron som startet i Sør Afrika føre til en ny verdensomspennende nedstengning til ufattelige kostnader? Det bør være et tankekors!

Tall rundt ernæring (mat)

I følge Worldometer finnes det nær 860 millioner mennesker som sulter i verden i dag. Til sammenligning finnes det 1,7 milliarder overvektige personer. Hele 800 millioner av disse regnes som sykelig overvektige.

FNs matvareprogram anslo i 2014 at det produseres nok mat i verden til å mette 12 milliarder mennesker. En tredel av dette kastes. Årsaken til at folk sulter er derfor ikke matmangel, men fattigdom.

Under pandemien har 15 millioner barn under 5 år dødd av andre årsaker en Korona. Ifølge Verdens matprogram er sult årsaken til nær halvparten av disse dødsfallene.

Prislapp for å avskaffe sult

Det er vanskelig å finne tall på hva det koster å avskaffe sult i verden, men jeg finner i utviklingsfondets sult rapport for 2011 at det vil koste 44 milliarder dollar i økt bistand per år for å utrydde all kortsiktig sult, mens det vil koste 209 milliarder dollar i årlige investeringer for å permanent utrydde all sult innen 2050.

Jeg vil tro tallene her er alt for høye, for i samme rapport står det at det vil det være nødvendig å øke matproduksjonen med 70%, noe som umulig kan stemme om vi allerede produserer nok mat til 12 milliarder mennesker, og at en tredjedel av dette kastes. En omfordeling vil koste adskillig mindre.

Les også: Kaster mat for 1000 milliarder – hvert år

Hadde det vært politisk vilje og medieoppmerksomhet ville ingen ha sultet i hjel i verden i dag. Når det gjelder andre smittsomme sykdommer kan titalls millioner reddes med relativt små midler.

Det handler om prioriteringer!

Vis Mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Back to top button